Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Dohoda o provedení práce a odškodnění pracovního úrazu

Publikováno: 4. 3. 2020 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu

Poškozený zaměstnanec má právo na odškodnění pracovního úrazu, ačkoliv byl zaměstnán pouze na dohodu o provedení práce.

 

Dohoda o provedení práce a odškodnění za pracovní úraz

V praxi odškodnění pracovních úrazů se setkáváme s případy, kdy poškozenému zaměstnanci je tvrzeno, že nemá právo na odškodnění pracovního úrazu, když byl zaměstnán pouze na dohodu o provedení práce.

Poškozený zaměstnanec, který je zaměstnán na dohodu o provedení práce a u tohoto zaměstnavatele utrpí pracovní úraz, je oprávněn žádat odškodnění za pracovní úraz.

 

Záznam o pracovním úraze

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance.

Poškozenému zaměstnanci lze tedy doporučit požádat zaměstnavatele o záznam o pracovním úraze, aby měl důkaz o okolnostech úrazu. Zákoník práce stanovuje právo zaměstnance na vydání záznamu o pracovním úraze.

 

Odškodnění pracovního úrazu

Okruh náhrad odškodnění pracovního úrazu při zaměstnání na dohodu o provedení práce:

 

 

Více informací o odškodnění

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies