Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Právo poškozeného zaměstnance na vydání záznamu o pracovním úrazu

2. 10. 2019 | Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Poškozený zaměstnanec pracovním úrazem má právo na vydání záznamu o pracovním úrazu od zaměstnavatele. Z jakého předpisu však vyplývá toto právo?

 

Při řešení vydání záznamu o pracovním úrazu jsou zásadní dva právní předpisy, a to zákoník prácenařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zaměstnavatel je tak povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Řešíte odškodnění pracovního úrazu?

[tlac obsah=“Chci odškodnění“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/pracovni-uraz/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies