Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění duševních útrap při smrtelném pracovním úrazu

V České republice dochází k cca 100 smrtelným pracovních úrazů ročně, v důsledku čehož mnoho rodin přichází o svého živitele a mohli by být vystaveni i finančním potížím. Z toho důvodu by měli pozůstalí po takto zemřelém zaměstnanci vědět, jak jednat v případě, že takováto tragická událost nastane a co mohou ke zlepšení své finanční situace požadovat.

Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Hodnota bodů je jedním ze základních určujících prvků pro určení výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalých následků), neboť právě skrze tuto hodnotu dochází ke stanovení výše odškodnění.

symbol otazky a odpovedi

Pracovní úraz: posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění

Kdo stanovuje výši náhrady? Je možné se odchýlit od bodového sazebníku? Co když se znalci neshodnou? Je znalecké posouzení definitivní? Odpovědi na tyto otázky naleznete v tomto článku.

symbol otazky a odpovedi

Záznam o pracovním úrazu

Co je záznam o pracovním úrazu? Co když je pracovní neschopnost kratší než 3 dny? Co udělat, když zaměstnavatel odmítne záznam o pracovním úrazu či výpis z evidence vydat? Je záznam o pracovním úrazu nezbytný, aby mi byl pracovní úraz odškodněn? Co když se následky pracovního úrazu projeví až později?

symbol otazky a odpovedi

Nemoc z povolání

Nemoc z povolání je „nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů“. Příslušný předpis poskytuje taxativní výčet jednotlivých druhů nemocí z povolání. V současné době je v seznamu zahrnuto přes osmdesát nemocí rozdělených do šesti skupin – nemoci způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, kožní nemoci, přenosné a parazitární nemoci a nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli.

symbol otazky a odpovedi

Pracovní úrazy – otázky a odpovědi

Co rozumět pracovním úrazem? Zákon definuje pracovní úraz jako poškození zdraví, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, případně pro plnění pracovních úkolů.

Odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úraze

Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků je častá otázka našich klientů poškozených pracovním úrazem. Trvalé zdravotní následky jsou označovány odborně jako odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Bodové hodnocení úrazu

Bodové hodnocení pracovního úrazu je výpočtový mechanismus k získání finančního odškodnění nemajetkové újmy poškozeného pracovním úrazem.

Právník online: Odškodnění pracovního úrazu

Právní pomoc online při odškodnění pracovního úrazu. Vymožení odškodnění za pracovní úraz bez nutnosti osobní schůzky.

Výpočet ztížení společenského uplatnění

Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte odškodnění ztížení společenského uplatnění? Poradíme s výpočtem této náhrady.

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies