Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání

14. 4. 2023 | Novinky, Odškodnění pracovního úrazu

Hodnota bodů je jedním ze základních určujících prvků pro určení výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalých následků), neboť právě skrze tuto hodnotu dochází ke stanovení výše odškodnění.

 

Způsob výpočtu náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Toto nařízení v prvé řadě stanovuje bodové ohodnocení jednotlivých zranění a onemocnění, jakož i právě hodnotu bodu. Při určování výše odškodnění pak dochází k vynásobení bodového ohodnocení daného zranění či onemocnění   hodnotou bodu.

 

S prvním lednem roku 2023 došlo k významné proměně v rámci hodnoty bodu v rámci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Před rokem 2023 byla hodnota bodu stanovena pevně na 250 Kč za jeden bod. Pokud byste tedy utrpěli zranění např. ve formě zlomeniny kyčelní kosti s posunem (tříštivé na obou stranách), která je v nařízení vlády ohodnocena 200 body, Vaše náhrada za bolest by činila 50.000 Kč, neboť hodnota bodu byla pevně stanovena na 250 Kč za jeden bod. Od roku 2023 však nově platí, že se hodnota bodu určuje jako 1 % průměrné mzdy v roce předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

 

Pokud by se Vám stal pracovní úraz v roce 2023, činila by hodnota bodu 393,06 Kč, neboť průměrná mzda zjištěná postupem uvedeným v nařízení činila v roce 2022 39.306 Kč. Pokud by k výše uvedené zlomenině tedy došlo v roce 2023, činila by míra bolestného 78.612 Kč.

 

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies