Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Co je pracovní úraz

Jaká je definice pracovního úrazu, co vše je a může být pracovní úraz a co pracovní úraz není.


Definice pracovního úrazu

Lidskými slovy

Pracovní úraz s újmou na zdraví představuje nešťastnou náhodu, která však má významné dopady do života zaměstnance.

Zaměstnanec obvykle nastupuje na pracovní neschopnost, která může být poměrně dlouhá, čím vážnější je újma na zdraví.

Jak to vidí zákon

Pracovním úrazem je poškození zdraví, nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.


Co také může být pracovní úraz

Pracovní úraz se nemusí stát pouze při výkonu pracovních povinností, ale může jím být také úraz na teambuildingu.

Co není pracovní úraz

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies