Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úraze

2. 1. 2021 | Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků je častá otázka našich klientů poškozených pracovním úrazem. Trvalé zdravotní následky jsou označovány odborně jako odškodnění ztížení společenského uplatnění.

 

Pro pracovní úrazy nalezneme informace o odškodnění trvalých následků zejména v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je zřejmé, že nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů jsou u pracovních úrazů uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu. Hodnota 1 bodu činí 250,- Kč. Příklad: Ztráta ruky v zápěstí u dominantní ruky je hodnocena 2.400 body, tj, odškodněním ve výši 600.000,- Kč.

Výpočet bodového hodnocení ztížení společenského uplatnění provádí ošetřující lékař poškozeného zaměstnance obvykle na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Setkáváme se však s nesprávnými bodovými výpočty podstatně zkracující odškodnění této náhrady. Ke správnému výpočtu odškodnění využíváme spolupracující odborné znalce. Náš klient má tak jistotu, že bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění bylo provedeno správně a odborně.

[tlac obsah=“Chci odškodnění trvalých následků“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/trvale-nasledky/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies