Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Výpočet ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze

2. 9. 2019 | Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Jak na výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění po pracovním úraze? Odpověď v našem článku.

 

Ztížení společenského uplatnění představuje zjednoduše řečeno odškodnění trvalých zdravotních následků pracovního úrazu a hodnotí se obvykle rok od pracovního úrazu.

Výpočet ztížení společenského uplatnění provádí ošetřující lékař poškozeného zaměstnance. Při výpočtu se vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb.. které stanovuje bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivé újmy na zdraví. Hodnota 1 bodu činí 250 Kč.

Například poúrazové omezení hybnosti páteře těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění je hodnoceno 800 body. Odškodnění ztížení společenského uplatnění tak činí 200.000,- Kč (800 bodů x 250 Kč).

Soud může stanovenou výši ztížení společenského uplatnění přiměřeně zvýšit s ohledem na vážnost dopadů újmy na zdraví do života poškozeného zaměstnance. Před zahájením soudního sporu však důrazně doporučujeme vyhledat právní pomoc k odbornému posouzení reálného úspěchu takové žaloby.

V praxi se setkáváme s nesprávnými výpočty odškodnění ztížení společenského uplatnění, a proto ke správnému výpočtu využíváme spolupracující odborné znalce.

[tlac obsah=“Chci odškodnění trvalých následků“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/trvale-nasledky/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies