Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Pracovní úraz a ušlý výdělek

2. 5. 2019 | Nezařazené

Odškodnění ušlého výdělku je běžně uplatňovanou náhradou poškozeným zaměstnancem při řešení odškodnění pracovního úrazu.

 

Ušlý výdělek představuje odborně náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance. Ušlý výdělek je nutné odlišit od tzv. renty, která představuje náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Odškodnění ušlého výdělku se vypočte jako rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před pracovním úrazem a příjmem z nemocenských dávek společně s náhradou mzdy od zaměstnavatele. Při určení průměrného výdělku pro účely odškodnění ušlého výdělku je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Zákoník práce však stanovuje, že rozhodným obdobím je předchozí kalendářní rok, pokud je toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.

Zaměstnavatel často vyžaduje k odškodnění ušlého výdělku, aby byla ukončena pracovní neschopnost zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem. Zaměstnavatel má povinnost vyplácet odškodnění ušlého výdělku pravidelně jednou měsíčně během celé pracovní neschopnosti (pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty).

Odškodnění ušlého výdělku přísluší zaměstnanci také při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu.

[tlac obsah=“Více o odškodnění ušlého výdělku“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/ztrata-na-vydelku/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies