Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Pracovní úraz a body

Publikováno: 1. 2. 2019 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Poškozený pracovním úrazem, který řeší odškodnění bolesti a trvalých zdravotních následků, by měl znát problematiku „bodů“, kterou si blíže představíme.

 

„Body“ při řešení odškodnění pracovního úrazu představují výpočet odškodnění bolesti nebo odškodnění ztížení společenského uplatnění. Odškodněním ztížení společenského uplatnění se rozumí odškodnění trvalých zdravotních následků způsobených pracovním úrazem.

Při odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Hodnota 1 bodu v současné době činí 250,- Kč. Např. zlomenina kostrče je hodnocena 50 body, a proto částka základního odškodnění bolesti činí 12.500,- Kč. Středně těžké poúrazové omezení hybnosti páteře s příznaky kořenového dráždění je hodnoceno 600 body v rámci ztížení společenského uplatnění, tj. částkou ve výši 150.000,- Kč.

Výpočet bodového hodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění má provádět ošetřující lékař poškozeného zaměstnance obvykle na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Setkáváme se však s nesprávnými bodovými výpočty, kdy nejsou zahrnuty například body za operační zákroky. Tyto nesprávnosti ve výpočtech pak vedou ke krácení odškodnění pro zaměstnance. Ke správnému výpočtu odškodnění bolesti využíváme spolupracující odborné znalce. Náš klient má tak jistotu, že bodové hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění bylo provedeno správně a odborně.

Chci odškodnění bolesti

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies