Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Pracovní úraz a náhrada mzdy: Pozor na správné určení rozhodného období

Publikováno: 1. 8. 2018 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (ušlý výdělek) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského

 

Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

Obecně je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Avšak při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.

Zaměstnanci by si tak měli při odškodnění ušlého výdělku ověřit, zda průměrný výdělek byl pro ně stanoven z výhodnějšího rozhodného období.

Více informací o odškodnění ušlého výdělku

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies