Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu 2021. Jak na odškodnění nemajetkové újmy?

1. 10. 2020 | Novinky

Odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých po zemřelém pracovním úrazem bude vyšší od roku 2021. Na jak vysoké odškodnění nemajetkové újmy budou mít právo pozůstalí?

 

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých bude příslušet:

 

Výše odškodnění nemajetkové újmy

Odškodnění náhrady nemajetkové újmy dle zákoníku práce bude pro každého pozůstalého nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo. Pokud bude jednorázová náhrada nemajetkové újmy vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky.

U dalších osob v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu bude vymáhání odškodnění komplikovanější s ohledem na nutnost prokazování vztahů se zemřelým a pociťování samotné újmy (pravděpodobně nastanou také spory o výši odškodnění u této skupiny pozůstalých).

Odškodnění nemajetkové újmy se tak bude pohybovat ve výši cca 600.000,- Kč až 700.000,- Kč u prvních tří skupin pozůstalých uvedených výše. Tímto se výše odškodnění pozůstalých při smrtelných pracovních úrazech nebude příliš odlišovat od odškodnění pozůstalých dle občanského zákoníku.

 

Konzultace s právníkem zdarma

Pokud v současné době řešíte odškodnění za smrtelný pracovním úraz, můžeme vám poskytnout bezplatnou konzultaci k orientaci ve spleti paragrafů.

 

[tlac obsah=“Více informací o odškodnění pozůstalých“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/umrti/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies