Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

4. 5. 2020 | Z praxe

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti. Na jaké odškodnění mají právo pozůstalí po zemřelém zaměstnanci?

 

Několik náhrad pro pozůstalé

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti lze rozdělit zejména na:

 

Jednorázové odškodnění pozůstalých

Jednorázové odškodnění přísluší pro pozůstalého manžela, partnera (dle zákona o registrovaném partnerství), nezaopatřené dítě a rodiče zemřelého zaměstnance (pokud s ním žili ve společné domácnosti). Jednorázové odškodnění je ve výši nejméně 240.000,- Kč. Přestože zákoník práce využívá pojem „nejméně“, tak pojišťovna zaměstnavatele zpravidla proplatí  tuto paušální výši 240.000,- Kč, kdy zvýšení tohoto odškodnění se realizuje soudní žalobou.

 

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

V rámci odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti lze také žádat náhradu nákladů spojených s pohřbem zaměstnance (výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým). Tuto náhradu může žádat osoba, která tyto náklady vynaložila. Od těchto nákladů se v rámci odškodnění odečte pohřebné poskytnuté dle zákona o státní sociální podpoře.

 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

 

Konzultace s právníkem zdarma

Jestliže řešíte odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti, můžeme vám poskytnout bezplatnou konzultaci k orientaci ve spleti paragrafů.

 

[tlac obsah=“Více informací o odškodnění pozůstalých“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/umrti/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies