Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Odškodnění pracovního úrazu: Máte právo na úhradu nákladů léčení

Publikováno: 25. 10. 2018 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu

Poškozený pracovním úrazem je oprávněn žádat odškodnění účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

 

Mezi tyto náklady lze řadit zejména uhrazené medikamenty, regulační poplatky, náklady rehabilitace, cestovné do zdravotnických zařízení a úhradu zdravotních pomůcek.

Právo na odškodnění těchto nákladů vyplývá ze zákoníku práce.

V případech vážné újmy na zdraví následkem pracovního úrazu, kdy třetí osoba pečuje o poškozeného zaměstnance, lze uplatnit k odškodnění i náklady na péči o poškozeného bez ohledu na skutečnost, zda o poškozeného pečuje osoba blízká nebo profesionální pečovatelská služba.

Více informací o odškodnění nákladů léčení

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies