Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Jak na výpočet odškodnění bolestného při pracovním úrazu

Publikováno: 10. 1. 2019 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví a léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

 

Jak vypočítat základní odškodnění bolesti utrpěné pracovním úrazem? Při odškodnění bolesti se vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Odškodnění za bolest se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti se násobí hodnotou 1 bodu v korunách českých. Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. Např. vymknutí zápěstí je ohodnoceno 50 body, a proto částka odškodnění bolesti činí 12.500,- Kč.

Výpočet bodového hodnocení bolesti provádí ošetřující lékař poškozeného zaměstnance obvykle na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Setkáváme se však s nesprávnými bodovými výpočty, kdy nejsou zahrnuty například body za operační zákroky. Tyto nesprávnosti ve výpočtech pak vedou ke krácení odškodnění pro zaměstnance. Ke správnému výpočtu odškodnění bolesti využíváme spolupracující odborné znalce. Náš klient má tak jistotu, že bodové hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění bylo provedeno správně a odborně.

Chci odškodnění bolesti

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies