Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Bodové hodnocení úrazu

5. 12. 2020 | Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Bodové hodnocení pracovního úrazu je výpočtový mechanismus k získání finančního odškodnění nemajetkové újmy poškozeného pracovním úrazem.

 

Bodovým hodnocením pracovního úrazu se rozumí odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění poškozeného zaměstnance.

Jeden bod bolesti a ztížení společenského uplatnění má stejnou hodnotu, a to konkrétně 250,- Kč. Lehký otřes mozku má hodnotu 20 bodů, tj. odškodnění bolesti ve výši 5.000,- Kč. Při řešení bodového hodnocení pracovního úrazu se vychází ze zákoníku práce a zejména nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje výpočtový mechanismus pro jednotlivá zranění.

Ztížením společenského uplatnění se rozumí odškodnění trvalých zdravotních následků pracovního úrazu.

V rámci bodového výpočtu bolesti by hodnotící lékař měl také zvážit možnost navýšení základního hodnocení bolesti. Navýšení odškodnění bolesti umožňuje přímo nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

V odškodňovací praxi pracovních úrazů se setkáváme s nesprávnými výpočty bolesti a ztížení společenského uplatnění od hodnotících lékařů, kdy jsou opomenuty například body bolesti za operační zákroky nebo nejsou zahrnuty některé položky újmy na zdraví u ztížení společenského uplatnění. Lze tak doporučit využít služeb specializovaného znalce z oboru zdravotnictví ke správnému výpočtu tohoto odškodnění.

[tlac obsah=“Pracovní úraz a odškodnění“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/pracovni-uraz/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies