Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění (trvalých následků po pracovním úrazu).


Definice Typ Počet bodů
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní lehké 300
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní středně těžké 600
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní těžké 1200
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže lehké 600
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže středně těžké 800
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže těžké 1000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže lehké 1000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže středně těžké 2000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže těžké 3000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti lehké 400
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti středně těžké 1000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti těžké 2000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV 3000
Pištěl jícnu 600
Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání 400 – 800
Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 1000-1200
Poúrazové omezení hybnosti páteře lehké 200
Poúrazové omezení hybnosti páteře lehké s příznaky kořenového dráždění 400
Poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké 300
Poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké s příznaky kořenového dráždění 600
Poúrazové omezení hybnosti páteře těžkého stupně 400
Poúrazové omezení hybnosti páteře těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 800
Poúrazová paraparéza 1200
Poúrazová kvadruparéza podle tíže 2000 – 3000
Poúrazová paraplegie 5600
Poúrazová kvadruplegie 6000
Poúrazová hemiparéza podle tíže 1000-1600
Poúrazová hemiplegie 5200
Poúrazová monoparéza podle tíže 300 – 600
Poúrazová monoplegie 2800

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies