Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Horní končetina

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění (trvalých následků po pracovním úrazu).


Definice Typ Body za nedominantní Body za dominantní
Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace 4000 4400
Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem s pahýlem nevhodným k protěžování 3600 4000
Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem s pahýlem vhodným k protěžování 2400 2800
Poškození ramene – úplná ztuhlost 1000 1200
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) lehkého stupně 300 400
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) středního stupně 500 600
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně 700 800
Pakloub kosti pažní 1100 1200
Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 900 1000
Habituální vykloubení ramene 800 900
Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulárního kloubu 600 600
Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu 1100 1200
Poškození loketního kloubu úplná ztuhlost 900 1000
Poškození loketního kloubu omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 600 700
Poškození loketního kloubu středního stupně 500 600
Poškození loketního kloubu lehkého stupně 400 500
Poškození kloubů radioulnárních úplná ztuhlost 800 900
Poškození kloubů radioulnárních omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 700 800
Poškození kloubů radioulnárních středního stupně 600 700
Poškození kloubů radioulnárních lehkého stupně 500 600
Pakloub obou kostí předloktí 900 1000
Pakloub vřetenní kosti 600 700
Pakloub loketní kosti 250 600
Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 700 800
Viklavý loketní kloub 900 1000
Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 2400 2600
Ztráta ruky v zápěstí 2200 2400
Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 2100 2200
Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce 2000 2100
Úplná ztuhlost zápěstí 700 800
Pakloub člunkové kosti 300 400
Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně až ztuhnutí 500 600
Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně 400 500
Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně 300 400
Ztráta palce včetně záprstní kosti 1300 1400
Ztráta palce obou článků 1100 1200
Ztráta palce koncového článku 800 900
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce úplná 700 800
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce základního kloubu palce 600 700
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce karpometakarpálního kloubu palce 800 900
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce všech kloubů palce 1100 1200
Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 200 300
Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně 900 1000
Porucha úchopové funkce palce středního stupně 700 800
Porucha úchopové funkce palce lehkého stupně 500 600
Ztráta ukazováčku se záprstní kostí 900 1000
Ztráta ukazováčku všech tří článků 700 800
Ztráta ukazováčku dvou článků 500 600
Ztráta ukazováčku koncového článku 300 400
Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů 600 700
Úplná ztuhlost ukazováku dvou kloubů 400 500
Úplná ztuhlost ukazováku -jednoho kloubu 200 300
Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně 700 800
Porucha úchopové funkce ukazováku středního stupně 500 600
Porucha úchopové funkce ukazováku lehkého stupně 300 400
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.) se záprstní kostí 500 600
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.) všech tří článků 400 500
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.) dvou článků 300 400
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.) jednoho článku 200 300
Upíná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů 300 400
Upíná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) dvou kloubů 100 200
Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) 100 100
Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže 400 – 800 500-1000
Obrna vřetenního nervu podle tíže 600 – 1200 700-1400
Obrna středního nervu podle tíže 500-1000 600-1200
Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže 500-1000 600-1200
Obrna celé pleteně pažní podle tíže 1400 – 2400 1400-2800

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies