Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Dolní končetina

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění (trvalých následků po pracovním úrazu).


Definice Typ Počet bodů
Ztráta jedné dolní končetiny v ky čelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem s pahýlem nevhodným k protěžování 4000
Ztráta jedné dolní končetiny v ky čelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem s pahýlem vhodným k protěžování 2800
Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 2400
Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 1400
Zkrácení jedné dolní končetiny o 2- 4 cm 200
Zkrácení jedné dolní končetiny o 4- 6 cm 600
Zkrácení jedné dolní končetiny o 6 a více cm 1000
Deformity stehenní kosti 800
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu úplná ztuhlost 2000
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně 1200
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně 800
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu úplná ztuhlost 1600
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně 1200
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně 800
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži) 1000
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži) 500
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život) 200
Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 1400
Trvalé následky po poranění měkkého kolena 1400
Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem s pahýlem nevhodným k protěžování 2600
Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem s pahýlem vhodným k protěžování 2000
Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem s pahýlem nevhodným k protěžování 2800
Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem s pahýlem vhodným k protěžování 2200
Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 2000
Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 1000
Poúrazové deformity kostí bérce 1400
Ztráta nohy v hlezenném kloubu 2000
Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 1800
Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu 1400
Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu v příznivém postavení 1200
Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu v nepříznivém postavení 1600
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně 1600
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně 1200
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně 800
Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000
Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně 600
Omezení pronace a supinace nohy středního stupně 400
Omezení pronace a supinace nohy lehkého stupně 200
Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800
Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 800
Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 600
Ztráta prstů nohy všech prstů 1400
Ztráta prstů nohy obou článků palce včetně záprstní kosti 1400
Ztráta prstů nohy obou článků palce 1200
Ztráta prstů nohy koncového článku palce 400
Ztráta prstů nohy malíku 300
Ztráta prstů nohy II, III. nebo IV. prstu 200
Úplná ztuhlost palce nohy 400
Omezení pohyblivosti palce nohy 200
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny lehkého stupně 600
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny středně těžkého stupně 800
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny těžkého stupně 1200
Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 400
Obrna sedacího nervu podle tíže 900-1800
Obrna stehenního nervu podle tíže 900-1800
Obrna holenního nervu podle tíže 500-1000
Obrna lýtkového nervu podle tíže 700-1400

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies