Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Poranění krční páteře

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové hodnocení pracovního úrazu – bolestné.


Definice Typ Počet bodů
Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) 30
Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) za každý zlomený výběžek 10
Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle jednoho 60
Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle obou 120
Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu 90
Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem 110
Zlomenina oblouku 3-7 obratle bez posunu 75
Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu 150
Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem 250
Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posunu 90
Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem 125
Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu 100
Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem 200
Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 bez posunu 50
Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3 110
Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3 150
Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře  součet částek max. 500
Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace 75
Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací 100
Vymknutí atlantookcipitální 180
Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny 70
Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny  oboustranná luxace 150
Podvrtnutí krční páteře 20
Opěrkový syndrom –  Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie 40 – 70
Otřes krční míchy 60
Kontuze krční míchy 200
Transverzální leze krční míchy nad C3 800
Transverzální leze krční míchy pod C3 600
Poranění nervového kořene krční míchy – podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 2-4  kořen 150 – 300
Poranění nervového kořene krční míchy – podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 5-7  kořen 100 – 150

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies