Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Další poškození zdraví

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové hodnocení pracovního úrazu – bolestné.


Definice Typ Počet bodů
Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví 50000 200
Anurie, Crush syndrom 50000 200
Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza) 5000 20 – 40
Sérová nemoc 25000 100
Anafylaktický šok 100
Anafylaktický šok  s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu) 250
Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm 100 – 200

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies