Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Pracovní úraz a náhrada mzdy: Zaměstnavatel je povinen proplácet ušlý výdělek každý měsíc

Publikováno: 17. 12. 2018 | rubrika: Odškodnění pracovního úrazu, Z praxe

Výpadek příjmu je nejčastějším následkem pracovního úrazu, což pro zaměstnance představuje negativní dopady do jeho sociálního života. Stanovuje zákoník práce ustanovení pro ochranu takto poškozeného zaměstnance?

 

Zaměstnanec by měl znát své právo požadovat od zaměstnavatele, aby ušlý výdělek proplácel pravidelně každý měsíc.

Uvedené právo zaměstnance na pravidelné hrazení ušlého výdělku vychází z ustanovení § 271m odst. 2 (dříve § 382 odst. 2) zákoníku práce, které výslovně stanovuje, že náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

Více informací o odškodnění ušlého výdělku

Sdílejte článek na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies