Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Hlava

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění (trvalých následků po pracovním úrazu).


Definice Typ Počet bodů
Ztráta vlasů po skalpaci – úplná 800
Ztráta vlasů po skalpaci – částečná podle rozsahu 250 – 500
Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 75-150
Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2-10 cm 210-420
Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2 360 – 720
Postkomoční syndrom 400
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) lehké 800
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) středně těžké 2000
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) těžké 2600
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) zvlášť těžké 3000
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) úplné, ztráta všech duševních kompetencí 6000
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) lehkého stupně 800
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) středně těžkého stupně 1200
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) těžkého stupně 1800
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) zvláště těžkého stupně 3000
Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů 500 – 1000
Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) 420
Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 300
Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně 1200
Traumatické postižení trojklanného nervu 500 – 700
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy lehkého stupně 400
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy středně těžkého stupně 800
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy těžkého stupně 1200
Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea) 600
Ztráta chuti 1000
Ztráta čichu 1000
Ztráta hrotu nosu 500
Ztráta nosu bez zúžení průduchů 900
Ztráta nosu se zúžením průduchů 1100
Deformace nosu 400
Perforace nosní přepážky 160

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies