Specializovaná advokátní kancelář

604 494 364

Odškodnění pracovního úrazu

Jak na výpočet odškodnění bolestného při pracovním úrazu

Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví a léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Pracovní úraz a náhrada mzdy: Zaměstnavatel je povinen proplácet ušlý výdělek každý měsíc

Výpadek příjmu je nejčastějším následkem pracovního úrazu, což pro zaměstnance představuje negativní dopady do jeho sociálního života. Stanovuje zákoník práce ustanovení pro ochranu takto poškozeného zaměstnance?

Trvalé následky pracovního úrazu způsobené dopravní nehodou

Stali jste se obětí dopravní nehody následkem pracovního úrazu? Utrpěli jste pracovní úraz vysokozdvižným vozíkem? Pak zvažte, zda neuplatnit odškodnění u pojistitele takového vozidla namísto u zaměstnavatele.

Odškodnění pracovního úrazu: Máte právo na úhradu nákladů léčení

Poškozený pracovním úrazem je oprávněn žádat odškodnění účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

Pracovní úraz a náhrada mzdy: Pozor na správné určení rozhodného období

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (ušlý výdělek) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies