Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Pracovní úraz a odškodnění: Kdy žádat odškodnění ztížení společenského uplatnění

12. 8. 2019 | Odškodnění pracovního úrazu

Poškozený zaměstnanec pracovním úrazem může žádat odškodnění ztížení společenského uplatnění. O jakou náhradu se jedná a kdy je možné uplatnit?

 

Ztížením společenského uplatnění v rámci odškodnění pracovních úrazů se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Zjednodušeně řečeno představuje ztížení společenského uplatnění odškodnění trvalých zdravotních následků pracovního úrazu.

Jedná se obvykle o podstatně vyšší odškodnění než u bolestného.

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle rok od pracovního úrazu, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Výpočet bodového hodnocení ztížení společenského uplatnění provádí ošetřující lékař poškozeného zaměstnance obvykle na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Setkáváme se však s nesprávnými bodovými výpočty podstatně zkracující odškodnění této náhrady. Ke správnému výpočtu odškodnění využíváme spolupracující odborné znalce. Náš klient má tak jistotu, že bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění bylo provedeno správně a odborně.

[tlac obsah=“Chci odškodnění trvalých následků“ cil=“https://www.odskodnenizapracovniuraz.cz/odskodneni/trvale-nasledky/“]

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies