Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Poškozený pracovním úrazem má právo na spravedlivé odstupné

4. 12. 2019 | Nezařazené

Zaměstnanec poškozený pracovním úrazem má právo na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Jaké musí být splněny k získaní takto vysokého odstupného?

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

Dochází-li k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z tohoto důvodu, pak přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Uvedené odstupné však zaměstnanci nepřísluší, byl-li rozvázán pracovní poměr, protože zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1 zákoníku práce.

Řešíte otázku odstupného ve spojitosti s pracovním úrazem? Kontaktujte nás

 

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies