Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Povrchní a hluboká poranění a kontuze

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové hodnocení pracovního úrazu – bolestné.


DefiniceTypBodů
Rána povrchní á lem kůže2
Rána povrchní á lem kůže + podkoží3
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) 5
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)při ráně pronikající do kloubu+10
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)při ráně pronikající do tělní dutiny+20
Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod ) á 1 cm2 5
Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm2 5
Poranění sliznic do 10 cm2 4
Poranění sliznic od 10 cm2za každých dalších 10 cm2+2
Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm 6
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené částiza 1 pohmožděné místo 10 bodůmax. 20
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza 1 pohmožděné místo 5 bodůmax. 20
Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez ránydo 100 cm220
Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez ránynad 100 cm240
Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu 80
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2povrchní-hluboké2 – 4
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže)  od 100 cm2 – povrchníza každých 100 cm2+2
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže)  od 100 cm2 – hlubokéza každých 100 cm2+4
Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm2za každých dalších 10 cm2 připočíst 33

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies