Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Povrchní a hluboká poranění a kontuze

Zjistěte podle diagnózy orientační bodové hodnocení pracovního úrazu – bolestné.


Definice Typ Bodů
Rána povrchní á lem  kůže 2
Rána povrchní á lem  kůže + podkoží 3
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) 5
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) při ráně pronikající do kloubu +10
Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) při ráně pronikající do tělní dutiny +20
Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod ) á 1 cm2 5
Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm2 5
Poranění sliznic do 10 cm2 4
Poranění sliznic od 10 cm2 za každých dalších 10 cm2 +2
Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm 6
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části za 1 pohmožděné místo 10 bodů max. 20
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části za 1 pohmožděné místo 5 bodů max. 20
Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm2 20
Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány nad 100 cm2 40
Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu 80
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 povrchní-hluboké 2 – 4
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže)  od 100 cm2 – povrchní za každých 100 cm2 +2
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže)  od 100 cm2 – hluboké za každých 100 cm2 +4
Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm2 za každých dalších 10 cm2 připočíst 3 3

Jak získat odškodnění

Vybrat jiné zranění

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies